Gezond werken


  Hoge werkdruk & burn out
  Enige spanning en stress op het werk kan geen kwaad. Vaak wordt echter de grens doorbroken. Steeds meer mensen klagen over een te hoge werkdruk. Symptomen van te hoge werkdruk zijn o.a dat men steeds meer werkt, snel geirriteerd raakt en gezondheidsklachten krijgt zoals slaapproblemen. Wordt men te lang blootgesteld aan stress dan kan dit een burn-out veroorzaken. Er zitten ruim 800.000 mensen in de wao; de helft daarvan is door psychische aandoeningen! Op het werk zal men dus duidelijk prioriteiten moeten stellen en aangeven wat men aankan.

  Psychosociale belasting
  Vormen van psychosociale belasting zijn discriminatie, seksuele intimidatie en pesten. Oplossingen om dit tegen te gaan kunnen zijn dat het bedrijf een protocol maakt tegen ongewenste omgangsvormen. Ook kan er een vertrouwenspersoon benoemd worden of de hulp ingeroepen worden van een bedrijfsmaatschappelijk werker.

  Organisch Psychosyndroom
  Organisch Psychosyndroom (OPS) heet ook wel schildersziekte. Het is een ernstige aandoening van het zenuwstelsel. Het wordt veroorzaakt door contact met vluchtige oplosmiddelen zoals ether, ethanol, terpentine en wasbenzine. OPS komt voor bij allerlei bedrijven die met oplosmiddelen werken zoals de grafische-, chemische- en metaalindustrie, schoonmaakbedrijven, garages en laboratoria. Klachten bij korte blootstelling zijn hoofdpijn, duizelig- en misselijkheid. Als men langer wordt blootgesteld aan OPS worden de hersenfuncties ernstig aangetast. Goede voorzorgsmaatregelen zijn voldoende afzuiging, goede ventilatie, beschermende kleding en beschermend schoeisel. Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over Gezond en veilig werken.

  RSI
  RIS staat voor Repetitive Strain Injury. Kleine handelingen die heel vaak herhaald worden kunnen klachten veroorzaken aan hand en arm. RSI wordt het meest toegeschreven aan intensief gebruik van muis en toetsenbord. Door een goede zithouding aan te nemen, de werkzaamheden af te wisselen en op tijd pauzes te nemen kunnen RSI-klachten verminderd worden.

  Werken op een booreiland
  Werken op een booreiland betekent vaak weken van huis en lange dagen maken van 12 uur op en af. Een werkweek komt dan al gauw op 84 uur werken. Toch is er veel animo voor om een van de goed betaalde banen te bemachtigen. Het werk is veelal technisch van aard zoals MBO/HBO Marof, werktuigkundige, suporvisor of monteur. Voor werken in de offshore zijn een aantal zaken verplicht. Zo moet de werknemer medisch gekeurd zijn door een NOGEPA-erkende keuringarts. Verder is de cursus "Basic Offshore Safety Introduction and Emergency Response Training" (NOGEPA 0.5A) minimaal vereist. Ook dient men een VCA certificaat te hebben. Als men dat niet heeft kan een korte 1 dag cursus gevolgd worden.
  Meer info over ongeschoold werk op een booreiland op: Offshore banen

  Bedrijfshulpverlening
  Veel MKB werkgevers (48%) weet niet dat het verplicht is om een bedrijfshulpverlener binnen het bedrijf te hebben. Een bedrijfhulpverlener helpt bij onveilige situaties in het bedrijf. Bijvoorbeeld als er bij een ongeval eerste hulp gegeven moet worden. Het is mogelijk om een officieel opleiding te volgen of een workshop te volgen bij het NIBHV.

  gezond eten graagt bij aan een goede gezondheid


  Afvallen
  Wil je op een gezonde manier afvallen? Ga dan niet abrupt minder eten maar probeer het eiwit dieet. Je hoeft hiervoor echt niet dagen lang eieren te eten. In de supermarkt is magere kwark en yoghurt te vinden die veel eiwitten bevatten en weinig calorieen. Controleer wel het caloriegehalte van de bekers zorgvuldig. De meeste bekers bevatten al gauw 500 Kcal maar een aantal types bevatten slechts 50 Kcal per 100 gram. Bijvoorbeeld Jumbo huismerk magere Franse kwark (80 cent, 500 gram) en Optimel yoghurt Griekse stijl (450 gram, 1.69 euro, erg lekker).

  Werken & salaris
  Het leven wordt steeds duurder en het valt niet mee om alle eindjes aan elkaar vast te knopen. Het Nibud berekende dat een gezin op het sociaal minimum met twee kinderen iedere maand structureel geld te kort komt. Ook werkenden kunnen door omstandigheden met een financieel tekort komen te zitten.  gezond werken


  Minimumloon
  Veilig werken betekent ook dat men een redelijk salaris verdient dat in het levensonderhoud voorziet. In Nederland gelden er minimumlonen voor elke leeftijd die door de wet worden vastgelegd. Twee keer per jaar wordt het bedrag aangepast aan de ontwikkelingen van de gemiddelde cao-lonen. In BelgiŽ wordt het minimumloon bepaald door de CAO van de Nationale Arbeidsraad. Een snelle vergelijking tussen beide landen leert dat het minimumloon in Belgie aanmerkelijk hoger ligt dan in Nederland. Volgens de site van Rijksoverheid.nl is het minimum voor iemand van 22 jaar Ä1077. In Belgie staat voor dezelfde leeftijd Ä1472! Vooral bij thuiswerk komen veel misstanden voor waarbij thuiswerkers onder het minumumloon werken. Meer informatie over minimumloon en bijverdienen staat op de website van thuiswerk.net.

  Schildklier & geelzucht
  Als de schildklier te langzaam werkt dan wordt er gesproken van een trage schildklier. Men kan dan last krijgen van haaruitval, een droge huid, gezwollen oogleden en het sneller koud krijgen. Men zal medicijnen moeten innemen en ook gezond en gevarieerd moeten eten. Dan zal men weer sneller terug in het arbeidsproces geraken. Hepatitis A is een leverontsteking door een virus. Men kan makkelijk besmet raken wanneer het virus in de mond terechtkomt. Dit kan gebeuren nadat men ergens naar de wc is geweest of iets besmets heeft aangeraakt en dan de eigen mond aanraakt. Ziekteverschijnselen zijn koorts of dat men een geelachtige huidskleur (geelzucht) krijgt. De ziekte gaat meestal na een aantal weken vanzelf over. Als men net besmet is geraakt met Hepatitis A is het verstandig om niet naar het werk toe te gaan anders is de kans groot dat collega's besmet raken. Geelzucht baby: in de eerste week na de geboorte kan een pasgeborene wat geel zien. Dit is meestal normaal en gaat vanzelf over binnen een aantal dagen. Buitenlicht kan de geelzucht bij baby's aanzielijk verminderen.

  DNA
  Zelf de gezondheid testen heeft een aantal voordelen. Voordelen zijn dat het snel, gemakkelijk en anoniem is en dat men zelf kan bepalen wat men wilt laten onderzoeken. Is de uitslag gunstig dan is men gerustgesteld. Een betrouwbare dna test kan heel wat spanningen wegnemen.

  Gezondheid en werken

  Psychische aandoeningen
  Stress
  Bedrijfshulpverlener & MKB
  Arbeidsongevallen
  Roken & e-sigaret
  Verzekeringen
gezond werken - wijwerkengezond.nl 2017